7 C
Sarajevo
PočetnaNamazJe li popunjavanje saffa i njegovo zbijanje pretjerivanje u vjeri

Je li popunjavanje saffa i njegovo zbijanje pretjerivanje u vjeri

Pitanje:

U našem se džematu stariji ljudi pobune kada im efendija naredi da zbiju saffove. Oni odmah odgovore hadisom: “Ne pretjerujte u ibadetima!” Ko je u pravu?

 Odgovor:

Zbijanje i poravnavanje saffova je obavezno. Na to ukazuju brojni vjerodostojni hadisi. Buharija i Muslim zabilježili su da je Nu'man b. Bešir pripovijedao da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio nekog čovjeka da se isprsio stojeći u saffu, pa je rekao: “Ili ćete poravnavati saffove, ili će Allah vaša lica razjediniti.” Pod sintagmom “razjedinjavanje lica” misli se na razjedinjenje srca, a to je objašnjeno u drugom predanju koje je zabilježio imam Muslim, gdje umjesto riječi “lica” stoji riječ “srca”. Buharija i Muslim zabilježili su sljedeće Ebu Hurejrino, radijallahu anhu, predanje u kojem stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Poravnajte i upotpunite saffove; poravnavanje saffova upotpunjuje namaz!”

Ova dva muhaddisa zabilježili su da je Enes b. Malik pripovijedao da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naređivao: “Ujednačite i ispravite saffove, to je zaista sastavni dio namaza.” Buharija je zabilježio da je Enes b. Malik nakon prisege date Resulullahu, sallallahu alejhi ve sellem, upitan šta osuđuje kod stanovnika Medine, pa je odgovorio: “Ne osuđujem ništa, osim njihovog neporavnavanja i neupotpunjavanja saffova.” Povodeći se za ovim hadisom, imam Buharija naslovio je poglavlje: Onaj ko ne upotpunjuje saff grješan je. Muslim je zabilježio da je Džabir b. Semura pripovijedao da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,  jedanput izašao na namaz i vidio ashabe podijeljene, pa je sugestivno upitao: “Zar se nećete poredati u saffove kao što se meleki redaju pred svojim Gospodarom?!” Upitali su: “Kako se meleki redaju u saffove?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Upotpunjavaju prvo prednje saffove, potom ih ravnaju i zbijaju.” U Aišinom, radijallahu anha, predanju stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “…ko popuni prazninu u saffu, Allah će ga uzdignuti za stupanj.” (Ibn Madže i Ahmed, s vjerodostojnim lancem prenosilaca.)

Imam Taberani u djelu El-Evsat dodaje: “…i sagradit će mu kuću u Džennetu.” Dakle, hadis jasno upućuje na važnost upotpunjavanja i poravnavanja saffova. Očiti su propusti kada se u mnogim džamijama ostavljaju tolike praznine u saffovima da klanjači gotovo ne dodiruju jedni druge, i da u svaki saff može pristupiti po još nekoliko klanjača.

Kada je riječ o pretjerivanju u ibadetu, ono se manifestira kroz prakticiranje onoga što nije činio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i ashabi, a ne slijeđenjem sunneta. Obaveza je svim muslimanima općenito, a učenim ljudima posebno, da se bore protiv spomenutog pretjerivanja s jedne, ali da se bore, također, i protiv podbacivanja, s druge strane. Zato je najbolja sredina – put Kur’ana i hadisa, ali shvatajući ih na način kako su ih shvatale prve generacije, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE