27.7 C
Sarajevo
PočetnaNamazJe li obaveza proučiti ezan ukoliko se ne klanja u prvom namaskom...

Je li obaveza proučiti ezan ukoliko se ne klanja u prvom namaskom vremenu

Pitanje:

Ako namaz ne klanjam u njegovom prvom vremenu, jesam li dužan proučiti ezan? Allah vas nagradio!

Odgovor:

Ezan je simbol dini-islama, i ne treba ga nikada izostavljati.  Buharija i Muslim zabilježili su da je Enes b. Malik pripovijedao: “Kada bi došao u neko mjesto, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sačekao bi zoru, i ako bi čuo ezan, otišao bi na drugu stranu, a ako ne bi čuo ezan, napao bi stanovnike toga mjesta.” Hadis jasno ukazuje na odliku i mjesto ezana u islamu. Onaj ko klanja zasebno ili sa svojom porodicom u džematu, proučit će ezan i ikamet. Ako to ne učini, namaz će biti ispravan, ali nije lijepo postupio. (Vidjeti: Nejlul-evtar, 2/42-43 i AvnulMabud, 4/50.)

Kao dokaz  islamski učenjaci koriste hadis Ukbeta b. Amira el-Džuhenija u kome stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Allah se čudi pastiru koji na planinskom vrhu prouči ezan i klanja. Uzvišeni Allah kaže (Svojim melekima): Pogledajte Moga roba, proučio je ezan i uspostavio namaz, Mene se boji, oprostio sam mu i uveo ga u Džennet’” (Ebu Davud, 2/4/1203, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Sahihu Suneni Ebi Davud, 1/329.), a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE