13.8 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaJe li dopušteno putovati i spavati sam

Je li dopušteno putovati i spavati sam

Pitanje:

Kažu da nije pohvalno čovjeku da sam stanuje u kući niti da sam putuje. Da li je to tačno?

Odgovor:

To je tačno. Ibn Omer prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da čovjek sam prenoći ili da sam putuje. (Ahmed, 2/91. Imam Hejsemi tvrdi da su prenosioci predanja pouzdani. Ahmed Šakir smatra ga ispravnim. Vidjeti: Medžmeuz-zevaid, 8/104, i El-Musned, 5/164.) U drugom hadisu stoji: “Kada bi ljudi znali šta se krije u samoći, nikada putnik ne bi sam putovao noću.” (Buharija, Tirmizi i Darimi.) Omer, radijallahu anhu, govorio je: “Neka čovjek nikako ne putuje sam, i neka ne spava sam.” (Mamer b. Rašid, u djelu El-Džamia, 10/431.) Ibn Amr prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nekog čovjeka koji je putovao sam, upitao: “S kim si doputovao?” “Sam”, odgovorio je. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Jedan putnik je šejtan, dvojica su dva šejtana, a trojica su društvo.” (Tirmizi, Ahmed i Hakim. Imam Hakim, Nevevi, Zehebi, Sujuti, Albani i Ahmed Šakir hadis smatraju ispravnim. Dobrim su ga ocijenili imam Tirmizi i Ibn Hadžer. Vidjeti: El-Mustedrek, 2/112, El-Musned, 6/289, El-Medžmu, 4/329, Fethul-Bari, 6/53, Tenvirul-havalik, 1/248, i Sahihul-džamia, 1/661.)

Nakon što je spomenuo ovaj hadis, šejh Albani ustvrdio je: “Ova se zabrana vjerovatno odnosi se na putovanje po pustinjama gdje se rijetko sreću ljudi, a ne na putovanje po prometnim cestama.” (Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 1/132.) Postoji mogućnost da se zabrana odnosi na čovjeka koji svjesno ne želi saputnika mada ga može imati, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE