13.8 C
Sarajevo
PočetnaKurban i akikaDa li je odrasloj osobi propisano da za sebe zakolje akiku ako...

Da li je odrasloj osobi propisano da za sebe zakolje akiku ako to roditelj nije učinio za nju?

Pitanje:

Da li je odrasloj osobi propisano da za sebe zakolje akiku ako to roditelj nije učinio za nju?

Odgovor:

Klanje akike propisano je roditelju u znak zahvale Plemenitom Gospodaru na blagodati potomstva koje mu je podario, te iz želje da ta žrtva bude bereket novorođenčetu. Roditelj koji ne zakolje akiku ostavio je taj sunnet, a da li je djetetu propisano da, kada poraste, za sebe zakolje akiku ili ne, učenjaci imaju različita mišljenja:

Rekao je Ibn Kudama: “Ako nikako ne zakolje akiku, te dječak poraste i stekne imovinu, nije dužan zaklati akiku. Imam Ahmed je pitan o ovom slučaju pa je rekao: ‘To je dužnost roditelja!’, tj. neće sam za sebe zaklati akiku jer je to sunnet drugoj osobi – roditelju. Ata i Hasan su rekli: ‘Zaklat će akiku na svoje ime, jer je klanje akike na njegovo ime propisano, a on je zalog svoje akike, te stoga treba biti propisano da sam sebe iskupi.’” (El-Mugni, 9/364)

Ibn Kajjim također prenosi od Ahmeda da je upitan o čovjeku kojeg njegov roditelj obavijesti da nije na njegovo ime zaklao akiku, da li će je zaklati sam sebi, pa je rekao: “To je dužnost roditelja!” U drugoj predaji navodi se da je rekao: “Ako bi to neko učinio, ne smatram to pokuđenim.” (Tuhfetul-mevdud, 87)

Šejh Ibn Baz, Allah mu se smilovao, smatra da je pohvalno da akiku zakolje sam za sebe onaj za koga je roditelj nije zaklao, jer je akika pritvrđeni sunnet, a roditelj je to ostavio, pa je propisano da je zakolje kada bude u mogućnosti. Kao dokaz navodi uopćenost predaja kojima je propisana akika, poput hadisa: “Svaki je dječak zalog svoje akike, koja se kolje na njegovo ime sedmi dan, brije se njegova glava i nadijeva mu se ime!” (Ahmed, br. 20095, Ebu Davud, br. 2836, Tirmizi, br. 1522, Nesai, br. 4220, Ibn Madža, br. 3165, a šejh Albani hadis ocjenjuje vjerodostojnim), i predaje u kojoj je Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, naredio da se za dječaka zakolju dvije ovce, a za djevojčicu jedna. (Ahmed, br. 6713, Ebu Davud, br. 2837, Tirmizi, br. 1513, Nesai, br. 4212, Ibn Madža, br. 3162, a Tirmizi je rekao da je hasen-sahih) Ove predaje nisu usmjerene isključivo roditelju, tako da obuhvataju i samo dijete, majku i drugu rodbinu! (Ibn Baz, Fetve, 26/266)

Što se tiče hadisa u kojem se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaklao za sebe akiku nakon poslanice, njegov lanac prenosilaca je slab. (Bezar, 13/478, br. 7281) Svemogući Allah najbolje zna!

Odgovorio: mr. Hakija Kanurić

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE