26.6 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeDa li će nevjerniku koristiti njegova dobra djela na ahiretu?

Da li će nevjerniku koristiti njegova dobra djela na ahiretu?

Pitanje:

Ako neka osoba, koja nije musliman, proživi svoj životni vijek ne čineći velike grijehe, a na drugoj strani bude činila dobra djela koliko bude u mogućnosti, ili ukratko rečeno, lijepo proživi svoj život na dunjaluku, ali bez prihvatanja islama, kakav će tretman ta osoba imati na ahiretu? Da li će joj prebivalište biti Džennet zbog učinjenih dobrih djela, ili će Džehennem biti mjesto njenog boravka zbog toga što nije prihvatila islam (bez obzira da li je saznala za islam ili ne) i nije ispoljavala tevhid? Želio bih da mi pojasnite kroz svoj odgovor ovu tematiku!

Odgovor:

Hvala Allahu, dž.š. Džennet je zabranjen onome ko umre kao nemusliman, zbog riječi Uzvišenog Allaha: “Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo bit će Džehennem, a nevjernicima neće niko moći pomoći.” (El-Maida, 72) Dobra djela nevjerniku neće biti ni od kakve pomoći na ahiretu, shodno sljedećim ajetima:
“A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onom svijetu nastradati.” (Ali Imran, 85)  “I Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti.”  (El-Furkan, 23)   “A onima koji dokaze Naše ne budu priznavali i koji u susret na onom svijetu ne budu vjerovali, bit će poništena djela njihova. Zar će biti drukčije kažnjeni nego kako su radili.” (El-’Araf, 147)
Pitanje slično ovome postavila je Aiša, r.a. Ona prenosi da je upitala Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, Ibn Džud’an je u periodu džahilijeta pazio na svoju rodbinu i hranio siromašne. Da li će od toga imati koristi (na ahiretu)?”  Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “To mu neće koristiti zato što nikada nije rekao: ‘Gospodaru moj, oprosti mi moje grijehe na Sudnjem danu!’” (Muslim, 214) Međutim, ako nevjernik nije čuo ništa o islamu, niti ga je iko pozvao da ga primi, u tom slučaju Allah, dž.š., ispitat će ga i iskušati na Sudnjem danu. Allah, dž.š., najbolje zna.

Muhammed Salih Munedždžid, Odgovori o islamskom vjerovanju, str. 16.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE