13.8 C
Sarajevo
PočetnaNamazAutentičnost predanja u kojima se spominje da tri i više pokreta kvare...

Autentičnost predanja u kojima se spominje da tri i više pokreta kvare namaz

Pitanje:

Postoje li hadisi u kojima stoji da tri i više pokreta kvare namaz?

Odgovor:

Svi suvišni pokreti u namazu: neprestano pomjeranje stopala, popravljanje odjeće, pogledanje lijevo i desno, gledanje na sat, dizanje i spuštanje glave, puhanje i sl., nesumnjivo umanjuju vrijednost namaza. Skrušenost u namazu suština je tog ibadeta, i namaz bez skrušenosti sušta je forma. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio je neke ljude da pokazuju rukama na lijevu i desnu stranu predajući selam, pa ih je upitao: “Šta vam je pa pokazujete svojim rukama kao da su repovi konja nemirnih? Umirite se u namazu!” (Muslim, Nesai i Ibn Huzejme.)

Dakle, svaki suvišni pokret u namazu umanjuje njegovu potpunost, svejedno radilo se o tri ili više pokreta, jer u predanjima, koliko znamo, nije preciziran broj suvišnih pokreta. U jednom ništavnom predanju stoji da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, vidio čovjeka koji se igra sa svojom bradom u namazu pa je rekao: “Da je njegovo srce smireno, bili bi smireni i udovi.” (Vidjeti: El-Mugni an hamlil-esfar, 1/206-207, od imama Irakija, i Es-Silsiletud-daifa, 1/227. Ispravno je da su to riječi Seida b. Musejjiba.)

Ibn Abdulberr, Ibn Kudame, Nevevi, Ibn Hadžer i Ajni pozivaju se na konsenzus učenjaka o tome da je u namazu pokuđeno činiti suvišne pokrete i biti uznemiren. (Vidjeti: Et-Temhid, 21/103, El-Mugni, 1/370, El-Medžmu, 3/270, Fethul-Bari, 2/234, i Umdetul-kari, 5/51.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE