20 C
Sarajevo
PočetnaSIra i ashabiAshabi i tedžvidska pravila

Ashabi i tedžvidska pravila

Pitanje:

Da li su ashabi poznavali sva tedžvidska pravila?

Odgovor:

Ashabi su bili najbolji učači Kur’ana nakon Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Islamski ummet nije zapamtio tečnije učenje Kur’ana od učenja ashaba. Posebno su se isticali: Ibn Mes'ud, Ubejj b. Ka‘b, Ebu Musa Ešari, Muaz b. Džebel i mnogi drugi.

Ashabi su najbolje poznavali tedžvidska pravila, ali samo u praktičnom smislu, budući da je teorija tedžvida nastala znatno kasnije. Slično tedžvidu slučaj je sa islamskom jurisprudencijom (usuli-fikhom, metodologijom islamskog prava) koja nije bila poznata na način kako su je poznavali učenjaci u kasnijim stoljećima, ali je bila poznata praktično.

Dakle, ashabi su praktično poznavali najpreciznije detalje tedžvida, ali ga nisu poznavali u klasičnom teoretskom smislu u kome je danas prisutan, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE