13.8 C
Sarajevo
PočetnaBrakVišeženstvo je sunnet

Višeženstvo je sunnet

PITANJE:

Da li je višeženstvo u islamu dozvoljeno, pohvalno ili preporučeno?

ODGOVOR:

Višeženstvo je pohvalno ako za to postoji mogućnost, jer Uzvišeni Allah kaže: ”Ako se bojite da prema ženama siroticama nećete biti pravedni, onda se ženite onim ženama koje su vam dopuštene; sa po dvije, tri i četiri, a ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom. Ili – eto vam one koje posjedujete (robinje). Tako ćete se najlakše nepravde sačuvati.” (En – Nisa’, 3.)

Višeženstvo je, također, preporučeno zbog prakse Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Imao je devet žena koje je Allah, dželle šanuhu, učinio korisnim za ovaj ummet. Ovo je bilo svojstveno samo njemu, a drugima nije dozvoljeno da istovremeno imaju više od četiri žene. U višeženstvu su mnogobrojne koristi, kako za čovjeka i ženu, tako za cijeli islamski ummet. Višeženstvom se postiže da svi obaraju svoje poglede i čuvaju svoja stidna mjesta; umnožava se potomstvo i čovjek se brine o više žena u stvarima koje su im od koristi, te ih štiti od uzroka zla i stranputice. Međutim, ako čovjek nije u stanju i boji se da neće biti pravedan, onda neka se zadovolji sa jednom, jer Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, kaže: ”…a ako strahujete da nećete pravedni biti onda samo sa jednom…” (En – Nisa’, dio 3. Ajeta)

Neka Allah, dželle šanuhu, uputi sve muslimane na ono u čemu su dobrobit i spas za njih – na dunjaluku i  Ahiretu. (Šejh Ibn Baz, “Medželletul – buhus”,1028.)

ŠEJH IBN BAZ

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE