-0.1 C
Sarajevo
PočetnaNamazDa li gasuljenje umrlog obavezuje kupanje

Da li gasuljenje umrlog obavezuje kupanje

Pitanje:

Da li se onaj ko okupa mrtvaca mora okupati?

Odgovor:

Sunnet je da se okupa onaj ko je okupao mejjita, a da uzme abdest onaj ko ga je nosio. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko ogasuli mejjita, neka se okupa, a ko ga bude nosio, neka uzme abdest.” (Ebu Davud, Tirmizi i Ahmed.)

Islamski učenjaci nisu jednoglasni kada je riječ o autentičnosti ovog hadisa: neki ga smatraju slabim, jedni dobrim, a neki, opet, vjerodostojnim. (Vidjeti: El-Evsat, 1/181 i 5/351, Ilelud-Darekutni, 9/293, Hulasatul-bedril-munir, 1/219, Tenkihul-tahkik, 1/73-74, Et-Telhisul-habir, 1/205-207, Šerhu ilelit-Tirmizi, 1/325, Hulasatul-ahkam, 2/941-942.) Iako je hadis imperativnog karaktera, nijedan islamski učenjak, osim Ibn Hazma, nije rekao da je to kupanje, odnosno uzimanje abdesta obavezno. (Vidjeti: El-Muhalla, 1/250, i Šerhu ilelit-Tirmizi, 1/325, od hafiza Ibn Redžeba.)

Imam Hakim zabilježio je sljedeće Ibn Abbasovo, radijallahu anhu, predanje u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko okupa mejita ne mora se kupati, vaši mrtvi nisu nečisti; dovoljno je oprati ruke.” (Hakim, Ibn Mulekkin i Zehebi smatraju ovaj hadis vjerodostojnim, a hafiz Askalani i šejh Albani dobrim. Vidjeti: Hulasatul-bedril-munir, 1/219, Et-Telhisul-habir, 1/208, i Sahihul-džamia, 2/952/5408.)

Ibn Sa‘d i Bejheki sa ispravnim lancem prenosilaca zabilježili su da je Ibn Omer, radijallahu anhu, nosio Seida b. Zejda, klanjao mu dženazu potom  ušao u džamiju i klanjao ne abdestivši se. U drugom predanju stoji da je Ibn Omer, radijallahu anhu, izjavio: “Okupali smo mejita pa su se neki ljudi okupali, a drugi nisu.” (Darekutni i Bejheki. Hafiz Askalani i šejh Albani predanje smatraju vjerodostojnim. Vidjeti: Et-Telhisul-habir, 1/208, i Ahkamul-dženaiz, str. 72.)

Slične su izjave prenesene od Ibn Mes'uda, Ibn Abbasa, Sa‘da b. Ebu Vekkasa, Ibn Omera i Aiše, radijallahu anhum. (Abdurrezzak, Ibn Ebu Šejbe i Ibn Munzir, s vjerodostojnim lancem prenosilaca.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE