15.4 C
Sarajevo
PočetnaBrakUdaja za muškarca koji ne klanja

Udaja za muškarca koji ne klanja

Pitanje:

Da li se žena privržena islamu može udati za muškarca koji, kako kaže, poštuje vjeru, ali ne klanja iz, kako tvrdi, “opravdanih razloga”?

Odgovor:

Namaz je stub vjere. Ko prakticira namaz, zapravo prakticira  vjeru, a ko ga zanemari, zanemario je dini-islam. Udjel muslimana u islamu određuje se prema namazu; nakon ostavljanja namaza nema islama. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio je: “Islam će nestajati jedan po jedan dio, kad se god koji dio izgubi, ljudi će se hvatati za sljedeći. Prvo što će nestati od islama jeste islamska vlast, a zadnje što će ostati od vjere jeste namaz.” (Ibn Hibban, 15/111, Ahmed, 5/251, Taberani, 8/116, i imam Hakim, 4/104. Imam Hakim i šejh Albani hadis smatraju ispravnim. Vidjeti: Sahihul-džamia, 2/905/5075.)

U drugom hadisu stoji: “Prvo što će nestati među ljudima jeste povjerenje, a zadnje što će ostati od vjere jeste namaz.” (Vidjeti: Sahihul-džamia, 1/503/2575, i Kešful-hafa, 1/253.)

Prvo za šta će čovjek biti upitan na Kijametskom danu jeste namaz: ako namaz bude ispravan, bit će ispravna i primljena ostala djela; ako namaz ne bude ispravan, neće biti primljena ni ostala djela, makar ih bilo mnogo kao morske pjene. Upozoravajući na opasnost ostavljanja namaza, s jedne, i ukazujući na njegovo mjesto u islamu, s druge strane, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ono što odvaja vjerovanje od nevjerstva jeste obavljanje namaza.” (Muslim i sabirači sunena.)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, također je upozorio: “Granica između nas i licemjera jeste namaz, pa ko ga ostavi, učinio je nevjerstvo.” (Nesai, Tirmizi, i Ibn Madže. Imam Tirmizi, Nesai, Lalikai, Hakim, Zehebi, Iraki i Menavi hadis smatraju vjerodostojnim. Vidjeti: Meseletut-tekfir, 1/67, Nejlul-evtar, 1/363, Kešful-hafa, 1/348, i Sahihut-tergib, 1/366.)

Imam Ibn Hazm konstatirao je: “Od širka nema većeg grijeha od toga da čovjek izostavi namaz ne klanjavši ga dok ne istekne njegovo vrijeme.” (Vidjeti: El-Kebair, str. 37 od imama Zehebija.)

Šejhul-islam Ibn Tejmijje govorio je: “Onaj ko izostavlja namaz gori je od kradljivca, bludnika i onoga ko konzumira alkohol i drogu.” Također je zapisao i ovo: “Ko ne obavi dnevni namaz do zalaska sunca, bilo zbog zauzetosti poslom, lovom ili služenjem učitelju i odbije pokajanje, takav se ubija, po većini islamskih učenjaka.” (Vidjeti: Medžmu'ul-fetava, 22/23 i 22/34.)

Imam Zehebi tvrdi: “Ko izostavi namaz isti je kao onaj koji konzumira alkohol i čini nemoral (…) Ko ustraje na izostavljanju namaza veliki je nesretnik, propalica i prijestupnik.” (Vidjeti: El-Kebair, str. 37.)

Nakon navedenih, ali i brojnih drugih argumenata i izjava islamskih učenjaka vidimo u kakvoj se nevolji nalazi čovjek koji ne obavlja namaz. Stoga, muslimanka se ni u kom slučaju i ni pod kakvim okolnostima ne smije udati za čovjeka koji ne klanja. Lijepo je i obavezno poštovati vjeru, ali to nije dovoljno. Dobro srce i lijepa duša ne mogu nadomjestiti praktično ispoljavanje islama, već se njihova ispravnost vrednuje prema izvršavanju propisanih obredoslovlja.

U islamu ne postoji razlog zbog kojeg je dopušteno svjesno izostaviti namaz. Ako borba na bojnom polju nije valjan razlog za ostavljanje namaza, onda za to ne postoji validan i razuman razlog. Međutim, šejtan neke ljude veoma vješto obmane i zavede, pa se pozivaju na nekakve “opravdane razloge”, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE