27.7 C
Sarajevo
PočetnaBrakTelefoniranje prosca sa djevojkom

Telefoniranje prosca sa djevojkom

PITANJE:

Da li je dozvoljeno proscu razgovarati preko telefona sa djevojkom koju prosi?

ODGOVOR:

Ne smeta da prosac razgovara preko telefona sa djevojkom koju prosi, ako je to razgovor nakon pristanka i prihvatanja braka i radi sporazuma. Razgovor treba da traje onoliko koliko je potrebno. U njemu ne treba biti izazova i iskušenja za prosca ili djevojku. Treba se udaljiti od sumnje; bolje da se razgovor obavi sa njenim starateljem. Što se tiče telefonskih razgovora između ljudi i žena i između mladića i djevojaka, među kojima nije bilo prosidbe, nego se razgovori obavljaju (kako oni nazivaju) radi upoznavanja, ti razgovori su pokuđeni i zabranjeni jer vode izazovima, iskušenjima i činjenju razvrata. Uzvišeni Allah kaže: ”Na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno, i neusiljeno govorite.” (El – Ahzab, 32.)

Žena ne razgovara sa stranim muškarcem, osim ako za tim postoji potreba i razgovara neusiljenim tonom u kojem nema izazova i zavođenja. Islamski učenjaci smatraju da žena koja obavlja hadž ili ‘umru ne izgovara telbiju naglas. U hadisu stoji: “Ako nešto pogriješite u namazu, neka ljudi (radi upozorenja) kažu ‘SubhanaAllah’, a žene neka udare rukom od ruku.” (Buharija, poglavlje: “Namaz”, 1218. i Muslim, poglavlje: “Namaz”, 421.)

Ovaj hadis je dokaz da ženi ljudi ne trebaju čuti glas, osim u situaciji ako za to postoji potreba, ali sa stidljivim i neusiljenim glasom. Allah najbolje zna. (Šejh El Fevzan, “El – Munteka”, str. 60)

ŠEJH SALIH FEVZAN

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE