15 C
Sarajevo
PočetnaMeđuljudski odnosiRukovanje sa nevjernicom

Rukovanje sa nevjernicom

Pitanje:

Da li je dopušteno rukovanje s nevjernicom?

Odgovor:

Kada je riječ o rukovanju sa strankinjom, nema razlike između vjernice i nevjernice: zabranjeno je rukovanje sa svim ženama s kojima čovjek može stupiti u bračnu vezu. (U vezi s mahremima više se može saznati u Nevevijevom djelu El-Minhadž, 9/105.) Svevišnji Allah rekao je: “I ne približavajte se nemoralu…” (El-Isra, 32.) I ovaj nam ajet ukazuje na zabranu rukovanja. U ajetu nije rečeno: “Ne činite nemoral”, već: “I ne približavajte se nemoralu…”, a dodir strankinje nužno vodi u nemoral, kao i čatanje, sastajanje itd. Imam Muslim, Ibn Ebu Asim i Tahavi zabilježli su hadis u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “…i ruka čini nemoral, a njezin je nemoral dodir.”

Buharija, Muslim i četverica zabilježili su da je Aiša, radijallahu anha, izjavila: “Allaha mi, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada nije dodirnuo strankinju.” Makal b. Jasir prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Da ti probodu glavu željeznim šilom, bolje ti je nego da dotakneš strankinju.” (Taberani, 20/211-212/486, a imam Hejsemi tvrdi da su prenosioci ovog predanja pouzdani. Vidjeti: El-Medžmea, 4/326. Šejh Albani predanje smatra dobrim. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 1/447/226.)

Aklija bintu Ubejd prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “Ja ne dotičem ruke strankinja.” (Taberani, u djelu El-Evsat, 6/293/6229, sa ispravnim lancem prenosilaca, tvrdi šejh Albani, u djelu Sahihul-džamia, 2/1205/7177.) U drugom, također vjerodostojnom hadisu stoji: “Ja se ne rukujem sa ženama.” (Vidjeti: Sahihul-džamia, 1/494/2513.) Ibn Abdulberr u komentaru ove predaje kaže: “U ovome hadisu je dokaz da muškarac ne smije dotaći strankinju niti se s njom rukovati,“ (Vidjeti: Et-Temhid, 12/243.)

Hafiz Iraki je rekao: “Ako Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pored svoje čistote i nepogrešivosti u vjeri nije se rukovao sa ženama, drugi su preči da se ne rukuju.“ (Vidjeti: Tarhut-tesrib, 7/43.) Savremeni ekspert hadiskih znanosti šejh Nasiruddin Albani napominje: “Nema nijednog vjerodostojnog hadisa koji ukazuje da se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ikada rukovao sa strankinjama.” (Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 2/65.)  Imam Ahmed je upitan o rukovanju sa strankinjama pa je to žestoko osudio čak i rukovanje preko odjeće. (Vidjeti: ElAdabuš-šeraijje, 1/693) Poznati hanefijski pravnik Kasani zapisao je: “Ni u kom slučaju nije dopušteno dodirnuti lice ili ruku strankinje.” (Vidjeti: Bedaius-sanaia, 4/297.)

Većina učenjaka četiri pravne škole smatrali su da je rukovanje muškarca sa ženom strankinjom zabranjeno. (Vidjeti: Keššaful-kina, 2/155.) Štaviše, neki hanefijski autoriteti smatrali su da je rukovanje sa zimmijom (sljedbenik Knjige koji islamskoj državi plaća glavarinu) pokuđeno, pa šta onda reći za rukovanjem sa  nevjernicom! (Vidjeti: Ed-Durrul-muhtar, 6/412.)

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE