13.8 C
Sarajevo
PočetnaOdgoj djeceOdgajanje jetima

Odgajanje jetima

PITANJE:

Musliman se oženio udovicom s dvoje djece. Koje su obaveze ovog čovjeka prema toj djeci? Da li on ima pravo da im naredi ili da ih natjera na namaz? Je li dozvoljeno da ga ta djeca nazivaju ocem?

ODGOVOR:

Zahvala pripada samo Allahu.

Da, naređivat će im namaz. Poslanik, s.a.v.s. kaže: “Naredite djetetu da klanja namaz kad napuni sedam godina…” (Ebu Davud.)

Učenjaci kažu: “Dijete će biti odgojeno da se čisti i klanja namaz kada bude imalo deset godina.” Preodgajanje označava: udaranje, prijetnju ili prijekor. Dužnost je staratelju djeteta da ga poduči namazu i taharetu (čišćenju) kad dostigne sedam godina, a dužan ga je i preodgojiti ako to ne čini s punih deset godina.

Temelj ovog govora je hadis Poslanika, s.a.v.s.: “Podučite dijete namazu sa sedam, a udarite ga radi namaza (ako ga ne obavlja) sa deset godina.” (Et-Tirmizi; Hadis je hasen – dobar.)

U drugoj predaji stoji: “Naredite djetetu namaz sa sedam, a udarite ga radi namaza (ako ga ne obavlja) sa deset godina i rastavite ih u postelji.”

Ovaj propisani preodgoj je vezan za dijete kako bi se naviklo na namaz, kako bi ga zavoljelo i ne bi ga ostavilo kada uđe u punoljetstvo. U tome nema razlike između muškog i ženskog djeteta. (Više o ovome pogledati djelo: El-Mugni od Ibn Kudame; Poglavlje o propisu namaza.)

Neki ljudi se ustručavaju u preodgoju jetima. Ispavno je da se staratelj jetima potrudi da mu predoči sve što je korisno, pa makar prema njemu nekada bio grub, jer je to za korist djeteta.

Učenjaci kažu: “Može udariti jetima kao što bi udario svoje dijete.” (Ed-Durrul-Muhtar.) A da dijete doziva svog staratelja ili skrbnika ocem na to je dat odgovor pod brojem 1041. Allah najbolje zna.

Šejh Muhammed Salih el-Munedždždid

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE