22.7 C
Sarajevo
PočetnaNamazMalo zakretanje od Kible u namazu

Malo zakretanje od Kible u namazu

Pitanje:

Ako čovjek shvati da je obavio namaz, a bio je malo zakrenut od pravca Kible, hoće li ponoviti namaz?

Odgovor:

Malo zakretanje od Kible ne smeta, i ovo se ne odnosi na osobu koja ne klanja u Mesdžidul-haramu, jer je klanjačima koji klanjaju u Mesdžidul-haramu Kibla sama Kaba. Zbog toga su kazali islamski učenjaci: ”Ko je u mogućnosti da vidi Kabu, njemu je obaveza da se njoj direktno okrene. Ako bismo pretpostavili da se klanjač u Mesdžidul-haramu okrene u pravcu Kabe, a ne direktno prema njoj, obavezan je da ponovi namaz, jer njegov namaz nije validan. Uzvišeni Allah je rekao: ”Okreni zato lice svoje prema Časnom hramu! I ma gdje bili, okrenite lica svoja na tu stranu. (Krava, 144.)

Međutim, ako se radi o osobi koja je daleko od Kabe, toliko da je ne vidi, pa makar bio i u Mekki, tada je obaveza klanjaču da se okrene u pravcu Kabe i tada mu neće smetati malo zakretanje. Zato je kazao Poslanik, obraćajući se stanovnicima Medine: ”Ono što je između istoka i zapada je Kibla”, jer je stanovnicima Medine Kibla u pravcu juga, tako da im je Kibla između istoka i zapada. Sve što je između istoka i zapada za njih je pravac Kible. Također, možemo kazati onima kojima je Kibla u pravcu zapada, ono što je između sjevera i juga, to je njihova Kibla.

Fetava Erkanul-islam, str. 303. Odgovorio šejh Muhammed Salih Usejmin

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE