13.8 C
Sarajevo
PočetnaIslamski odgojKako će se musliman odgojiti?

Kako će se musliman odgojiti?

PITANJE:

Kako će se čovjek odgojiti u duhu islama, posebno, ako je, a Allah najbolje zna, nemaran u vjeri?

ODGOVOR:

Zahvala pripada Allahu.

Prvi korak za odgoj duše je otkrivanje vlastitog nemara. Ko kod sebe uoči nemar, krenut će putem preodgoja duše. Ovo saznanje, koje poziva na odgoj duše i zauzimanje dosljednog pravca, ne odvraća čovjeka od samoodgoja. Od Allahove upute Njegovom robu je da rob krene mijenjati se i unapređivati se, jer On kaže: “Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok se oni sami ne promijene.”

Ko izvrši promjenu u ime Allaha, Allah će mu u tome pomoći.

Čovjek je, kao pojedinac, odgovoran za sebe i biće pozvan na obračun i pitan pojedinačno. Uzvišeni kaže: “Ta svi će oni, i oni na nebesima i oni na Zemlji, kao robovi u Milostivog tražiti utočište! On ih je sva zapamtio i tačno izbrojio, i svi će Mu na Sudnjem danu doći pojedinačno.” (Merjem, 93-95.)

Čovjek se ne može okoristiti datim dobrom ako se kao pojedinac ne potrudi. Da li si vidio primjere Nuhove i Lutove, alejhima sselam, žene koje su bile u kućama poslanika, a jedan od njih je bio od odabranih poslanika (ulul-azm)? Zamisli, brate, koliko je truda poslanik uložio odgajajući svoju ženu. Međutim, obzirom da ona nije uložila lični trud, bit će joj rečeno: “Ulazite vas dvije u vatru, sa onima koji ulaze!” (Et-Tahrim, 10.)

Dok je ženu faraona, s obzirom da je živjela u kući najvećeg zločinca, Allah naveo kao primjer onih koji vjeruju, upravo zato što je ulagala lični trud u svoj odgoj.

Evo nekih načina samoodgoja muslimana:

1. Ibadet Allahu, održavanje stalne veze s Njim, te potpuna predaja Njemu putem obavljanja islamskih dužnosti, čišćenjem srca od vezivanja za druge mimo Allaha.
2. Mnogo učiti Kur'an. Pomno shvatati učenje Kur'ana i razmišljati o kur'anskim tajnama.
3. Čitati korisne islamske knjige koje tretiraju tematiku bolesti srca i načina liječenja, kao npr: ‘Skraćena verzija Minhadžu-l-kasidin’, ‘Medaridžus-salikin’, itd. Čitati bigrafije ispravnih prethodnika, njihovu islamsku etiku i moral, a to se može naći u knjizi ‘Sifetus-safve’ od Ibnu-Dževzija, te ‘Mi i ponašanje Ispravnih prethodnika’ od Behauddina Akla i Nasira el-Dželila.
4. Prisustvovati odgojnim programima poput dersova i predavanja.
5. Iskoristiti vrijeme i zanimati se onim što robu koristi na dunjaluku i ahiretu.
6. Ne upražnjavati prekomjerno ni ona djela koja su dozvoljena (mubah) i ne davati im preveliku pažnju.
7. Naći lijepo društvo i prijatelje koji pomažu u dobru. Ko živi odvojeno lišen je mnogih bratskih odličja, kao što su: davanje prednosti i strpljivost.
8. Rad, primjena i prijenos naučenog u praksu.
9. Precizan samoobračun
10. Samouvjernost, s oslanjanjem na Allaha, jer onaj ko izgubi povjerenje neće djelovati.
11. Prezirati nefs u ime Allaha, a to nije oprečno gornjoj tačci. Čovjek mora djelovati uz mišljenje da uvijek ima nedostataka.
12. Osamljivanje u mjeri u kojoj je to preporučeno po Šerijatu, tj. da ne bude stalno vezan za ljude, već da ima posebno vrijeme za ibadete i odvojenost od ostalih.
Molimo Allaha da nas pomogne i učini pokornima onome što Allah voli i čime je zadovoljan. Neka je salavat i selam na našeg vjerovjesnika, Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe.

Muhammed Salih el-Munedždžid

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE