5 C
Sarajevo
PočetnaČistoćaJe li ispravan abdest preko laka koji žene nanose na nokte?

Je li ispravan abdest preko laka koji žene nanose na nokte?

Pitanje:

Je li ispravan abdest preko laka koji žene nanose na nokte?

Odgovor:

Lak ostavlja sloj na noktima i sprečava da voda dopre do noktiju, te nije dozvoljeno da ga nanosi žena koja obavlja namaz. Nije dopušteno na tijelo nanositi ništa što sprečava da voda dopre do kože, odnosno do noktiju, jer preko toga nije ispravan abdest, odnosno gusul. Allah, dželle šanuhu, naredio je pranje dijelova tijela: “O vjernici, kad hoćete namaz obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite – a dio glava svojih potarite – i noge svoje do iza članaka…” (el-Maida, 6). Za ženu koja nalakira nokte i uzme abdest, odnosno gusul preko laka, ne može se reći da je oprala ruke; ona je izostavila jedan farz abdesta, odnosno farz gusula. A ako žena ne obavlja namaz zbog mjesečnog pranja, naprimjer, nema smetnje u tome da nalakira nokte, izuzev ako je lakiranje noktiju karakteristika po kojoj se prepoznaju nevjernice; tad nije dozvoljeno jer je u tome oponašanje krivovjernih žena.

Čuo sam da su neki ljudi kazali da uzimanje abdesta preko laka na noktima ima status uzimanja abdesta preko mestvi, to jest da žena može nanijeti lak na nokte i po njemu potirati dan i noć ako je u mjestu boravka, odnosno tri dana i tri noći ako je na putu. To je pogrešno! Ne može sve što se nosi na tijelu imati status mestvi. U šerijatu je utemeljeno potiranje po mestvama zato što za nošenjem mestvi u većini slučajeva postoji potreba: noge su izložene hladnoći, hodanju po neravnom zemljištu, po kamenju i tako dalje, pa ih treba zaštititi i čuvati od hladnoće. Oni potiranje po noktima dozvoljavaju i analogno potiranju po turbanu. Ni to nije ispravna analogija, jer se turban nosi na glavi, u pogledu koje je u osnovi data olakšica, pa se potire po njoj, za razliku od ruku, koje se moraju oprati. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije dopustio da žena potire po rukavicama, premda one pokrivaju cijelu šaku, što dokazuje da se materija koja sprečava dopiranje vode do kože ne može posmatrati analogno mestvama i turbanu.

Musliman je dužan uložiti krajnji napor u to da sazna istinu, i mora prilikom davanja fetve znati da će ga Svevišnji Allah pozvati na odgovornost za tu fetvu, to više jer posredstvom fetve govori o Božijem šerijatu. A Allah je pokrovitelj uspjeha, On upućuje na Pravi put.

Šejh Muhammed b. Usejmin

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE