10 C
Sarajevo
PočetnaNauka i učenjaciImena najpoznatijih karija

Imena najpoznatijih karija

Pitanje:

Možete li navesti imena najpoznatijih karija?

Odgovor:

Islamski učenjaci razmatrali su kiraete i zaključili da postoji deset kiraeta na koje se muslimani mogu osloniti. Ti kiraeti pripisuju se sljedećim učačima:

– Abdullah b. Amir Šami (u. 118. godine po H.);

– Abdullah b. Kesir Mekki (u. 120. godine po H.);

– Asim b. Ebin-Nedžud Kufi (u. 127. godine po H.);

– Ebu Džafer Jezid b. Ka‘ka‘ Medeni (u. 130. godine po H.);

– Ebu Amr b. Ala Basri (u. 154. godine po H.);

– Hamza b. Habib Kufi (u. 156. godine po H.);

– Nafia Medeni (u. 169. godine po H.);

– Ali b. Hamza Kisai (u. 187. godine po H.);

– Jakub b. Ishak Hadremi, (u. 205. godine po H.); i

– Halef b. Hišam Basri (u. 229. godine po H.).

Većina današnjih muslimana uči po kiraetu Hafsa (Ebu Omera b. Sulejmana Kufi, u. 180. godine po H.), on od Asima b. Ebin-Nedžuda, koji je učio pred Zirrom b. Hubejšem i Ebu Abdurrahmanom Sulemijem, a oni su učili pred: Ibn Mes'udom, Alijom, Osmanom, Ubejjom i Zejdom b. Sabitom, a oni pred Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE