-0.1 C
Sarajevo
PočetnaNamazHanefijski stav o rukovanju nakon namaza

Hanefijski stav o rukovanju nakon namaza

Pitanje:

Da li je po hanefijskom mezhebu ispravno rukovanje nakon namaza?

Odgovor:

Rukovanje nakon namaza nije bila praksa odabranih generacija. Da su to činili, bilo bi nam preneseno makar sa slabim lancem prenosilaca. (Vidjeti: El-Kavlul-mubin, str. 293, i El-Mesdžidu fil-islam, str. 310.) Rukovanje nakon namaza koje se čini u mnogim džamijama nije u skladu s hanefijskim mezhebom. Hanefijski pravnik Ibn Abidin kaže: “Neki naši učenjaci (tj. učenjaci hanefijske pravne škole) kazali su da je rukovanje nakon namaza, koje ljudi običavaju činiti, pogrdno.” (Vidjeti: Hašijetu Ibni Abidin, 2/235.) Ibn Abdusselam Hanefi izjavio je: “Rukovanje nakon sabah i ikindija-namaza novotarija je.” (Vidjeti: El-Kavlul-mubin, str. 294.)

Ako su se ljudi za vrijeme Ibn Abdusselama, u osmom hidžretskom stoljeću, rukovali nakon sabah i ikindija-namaza, u naše se vrijeme to, nažalost, čini nakon svih pet namaza. Učenjaci hanefijske, malikijske i šafijske pravne škole smatraju rukovanje nakon namaza novotarijom. (Vidjeti: El-Kavlul-mubin, str. 295.) Šejh Kušajri zapisao je: “Rukovanje nakon obavljenih namaza novotarija je.” (Vidjeti: Es-Sunenu vel-mubtedeat, str. 72.) Šejh Albani veli: “Nema sumnje da je rukovanje poslije namaza novotarija, osim u pogledu onih koji se nisu vidjeli prije namaza pa se rukuju poslije njega.” (Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 1/53.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE