14 C
Sarajevo
PočetnaNamazDizanje ruku u namazu

Dizanje ruku u namazu

Pitanje:

Je li preneseno da je Allahov Poslanik dizao ruke na početku namaza – kod početnog tekbira ili prilikom odlaska na ruku’, nakon povratka sa ruku'a i nakon drugog rekata prilikom ustajanja na treći rekat? I je li stavljao desnu na lijevu ruku u namazu i je li to jedan od sunneta – dobrovoljnih postupaka u namazu, i je li preneseno da je Poslanik klanjao spuštenih ruku?

Odgovor:

Da, podizanje ruku u namazu u spomenutim situacijama je sunnet Allahovog Poslanika, kao što je zabilježeno u hadisu Ibn Omera, r.a., da je kazao: ”Vidio sam Allahovog Poslanika da diže ruke kada bi ustao na namaz – u početku namaza, tako da bi ih podigao naspram ramena, to bi činio prilikom odlaska na ruku’, i kada bi se vraćao – podizao glavu sa ruku'a, govoreći: ‘SemiAllahu limen hamidehu – Allah čuje onoga ko Ga hvali’, a to nije činio na sedždi.” U drugoj predaji je zabilježeno da je ”Poslanik dizao ruke naspram ramena kada bi počinjao namaz”. Ove dvije predaje zabilježili su imami Buharija i Muslim. Prreneseno je, također, da je Ibn Omer, r.a., podizao ruke na početku namaza, govoreći da je to činio Poslanik.

Što se tiče stavljanja desne na lijevu ruku, to je također jedan od sunneta – dobrovoljnih stvari u namazu, kao što su zabilježili imam Ahmed i Buharija od Ebu Hazima Sehl ibn Sa'da, r.a., da je rekao: ”Ljudima je naređeno u namazu da stavljaju desnu ruku na podlakticu lijeve ruke”, rekao je Ebu Hazim: ”Ne znam da je time mislio i na koga drugog osim na Allahovog Poslanika.”

Fetve Stalne komisije: fetva broj 2736, 6. tom, str. 347

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE